Kasa Mini

logo320tekst

5. Menu USTAWIENIA – adres 02 05

1. Funkcja WPROWADZANIE UŻYTKOWNIKA – adres 02 05 01 lub B E A

Wybranie tej funkcji umożliwia wprowadzenie danych użytkownika do pamięci kasy.

Po wybraniu funkcji wyświetla się:

Po naciśnięciu pojawia się:

 Po naciśnięciu klawisza 1 lub 2 pojawia się okno edycji nazwy użytkownika. Wpisanie nazwy użytkownika i naciśnięcie klawisza powoduje

pojawienie się:

Odpowiedź na powyższe pytanie powoduje zapisanie pierwszej linii danych użytkownika.

Należy naciskając przejść do:

Podobnie jak w przypadku nazwy użytkownika należy wpisać dane.

Następnie naciskając klawisz

Podobnie jak w przypadku nazwy użytkownika należy wpisać dane.

Następnie naciskając klawisz przejść do:

Podobnie jak w przypadku nazwy użytkownika należy wpisać dane.

2. Funkcja NUMER KASY – adres 02 05 02 lub B E B

Zadeklarowany numer kasy drukuje się w stopce każdego dokumentu. W sklepach posiadających więcej niż jedną kasę, numer ten umożliwia identyfikację dokumentów oraz adresowanie przy współpracy z komputerem.

Pojawia się komunikat, który umożliwia wpisanie numeru kasy:

Sygnalizacja brzęczykiem potwierdza wpis do pamięci. Możliwe jest ustawienie od 01 do 99.

3. Funkcja SZYBKOŚĆ TRANSMISJI – adres 02 05 03 lub B E C

Funkcja umożliwia ustawienie szybkości transmisji do komputera. Możliwy jest wybór jednej z dwóch szybkości.

Po wybraniu funkcji pojawia się napis:

Potwierdzamy wybór naciskając lub używając klawiszy

co spowoduje wyświetlenie:

 Wybieramy żądaną szybkość transmisji naciskając

 Sygnalizacja brzęczykiem potwierdza wpis do pamięci.

4. Funkcja LICZBA WYSUWÓW PO WYDRUKU – adres 02 05 04 lub B E D

Funkcja umożliwia zadeklarowanie ilości pustych wierszy drukowanych po dokumencie (paragonie, raporcie itp.). Puste wiersze mają wpływ na zużycie taśmy papierowej.

Pojawia się komunikat, który umożliwia wpisanie cyfry od 1 do 9:

Sygnalizacja brzęczykiem potwierdza wpis do pamięci. Optymalne ustawienie wynosi 1, a maksymalne 9.

5. Funkcja MAKSYMALNY RABAT – adres 02 05 05 lub B E E

Funkcja umożliwia wpisanie maksymalnej wartości rabatu procentowego na pozycję sprzedaży i paragon, który jest wybierany klawiszem .

 Po wybraniu funkcji pojawia się napis:

Migający kursor wskazuje miejsce wpisywania cyfr. Wyświetla się ostatnio wpisana wartość. Przykład pokazuje wpisany rabat w wysokości 10 %. Sygnalizacja brzęczykiem potwierdza wpis do pamięci.

6. Funkcja MAKSYMALNY NARZUT – adres 02 05 06 lub B E F

Funkcja umożliwia wpisanie maksymalnej wartości narzutu procentowego na pozycję sprzedaży, który jest wybierany klawiszem

Po wybraniu funkcji pojawia się napis:

Migający kursor wskazuje miejsce wpisywania cyfr. Wyświetla się ostatnio wpisana wartość. Przykład pokazuje wpisany narzut w wysokości 10 %. Sygnalizacja brzęczykiem potwierdza wpis do pamięci.

7. Funkcja ZMIENNA CENA – adres 02 05 07 lub B E G

Funkcja umożliwia dla wszystkich towarów zmianę ceny podczas sprzedaży.

Po wybraniu funkcji pojawia się napis:

Wpisanie T (tak) potwierdza zezwolenie. Wpis do pamięci sygnalizowany jest brzęczykiem.

8. Funkcja ZEROWANIE STANÓW – adres 02 05 08 lub B E H

Funkcja pozwala zdecydować czy po wydrukowaniu raportów szczegółowego sprzedaży lub zwrotów opakowań mają być skasowane liczniki ilościowe i wartościowe sprzedaży lub zwrotów.

Po wybraniu funkcji pojawia się napis:

Wpisanie T (tak) potwierdza kasowanie liczników. Sygnalizacja brzęczykiem potwierdza wpis do pamięci.

9. Funkcja OBOWIĄZEK WPISANIA ZAPŁATY – adres 02 05 09 lub B E I

Funkcja umożliwia ustawienie obowiązku wpisania przez kasjera kwoty wpłaconej przez klienta przy operacji zakończenia paragonu. Jeżeli opcja jest wyłączona kasa domyślnie przyjmuje, że klient wpłacił kwotę równą kwocie na paragonie.

Po wybraniu pojawia się napis:

Wpisanie T wprowadza wymaganie wpisywania kwoty zapłaty w zakończeniu paragonu. Zaleca się ustawienie na Tak w początkowej fazie używania kasy co zmniejsza liczbę błędów popełniany przez kasjera.

10. Funkcja BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY – adres 02 05 10 lub B E J

Funkcja umożliwia zablokowanie otwierania szuflady na pieniądze przy pomocy klawisza Po wybraniu pojawia się napis:

Wpisanie T blokuje dodatkowe otwierania szuflady.

11. Funkcja MAKSYMALNA SUMA PARAGONU – adres 02 05 11 lub B E K

Funkcja służy do określania sumy paragonu, której przekroczenie sygnalizowane będzie wyświetleniem ostrzegającego komunikatu, ale z możliwością dalszej sprzedaży.

Po wybraniu funkcji wyświetla się:

 Należy wpisać sumę i nacisnąć klawisz Wartość 0,00 oznacza brak ograniczenia.

Jeżeli suma paragonu w czasie realizacji paragonu miałaby przekroczyć wprowadzoną kwotę, na wyświetlaczu kasjera pojawi się napis:

Naciśnięcie klawisza spowoduje wystawienie pozycji, a naciśniecie klawisza wycofanie z wystawienia pozycji.

12. Funkcja SKŁAD ZESTAWU RAPORTÓW – adres 02 05 12 lub B E L

Funkcja ustala zawartość zestawu raportów, które są drukowane za pomocą funkcji pod adresem FUNKCJE KASJERA/ZESTAW RAPORTÓW.

Kolejne komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu pozwalają wybrać raporty, które mają być drukowane w zestawie.

Dla każdego wymienionego raportu należy wpisać T (-ak), N (-ie) lub nacisnąć klawisz

 

13. Funkcja UŻYCIE KASJERÓW – adres 02 05 13 lub B E M

Funkcja umożliwia zdecydowanie czy po włączeniu kasy ma być automatycznie włączony kasjer SZEF, któremu zostaną przypisane uprawnienia administratora.

Po wybraniu pojawia się napis:

Funkcja jest użyteczna jeżeli kasa jest np. obsługiwana tylko przez jedną osobę.

14. Funkcja WŁĄCZENIE DODATKÓW – adres 02 05 14 lub B E N

Funkcja służy do włączenia wydruku po paragonie linii dodatku reklamowego wybieranego w funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/WYBÓR DODATKÓW.

Po wybraniu wyświetla się:

Wpisanie T lub N spowoduje zapisanie wybranej wartości, potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Fabryczne ustawienie to Nie.

15. Funkcja WYBÓR DODATKÓW – adres 02 05 15 lub B E O

Funkcja umożliwia wybranie tekstu dodatku drukowanego po paragonie.

Po wybraniu wyświetli się:

 Dodatki można wybierać z listy klawiszami Po naciśnięciu dodatek zostanie wybrany, co potwierdza sygnał dźwiękowy.

 Możliwe są następujące komunikaty:

01 ZAPRASZAMY
02 DZIĘKUJEMY
03 ZAPRASZAMY PONOWNIE
04 DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY
05 DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE
06 DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPY
07 DZIĘKUJEMY WESOŁYCH ŚWIĄT
08 ZAPRASZAMY NA PROMOCYJNE ZAKUPY
09 U NAS Z KARTĄ KLIENTA TANIEJ
10 ZACHOWAJ PARAGON DO REKLAMACJI

16. Funkcja TRYB KOMPUTEROWY – adres 02 05 16 lub B E P

Funkcja służy do przełączenia sposobu sprzedaży na kasie.

Po wybraniu wyświetla się:

Wpisanie T lub N spowoduje zapisanie wybranej wartości, potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Fabryczne ustawienie to Nie.

17. Funkcja WPROWADZANIE KWOT – adres 02 05 17 lub B E Q

Funkcja pozwala ustalić sposób wprowadzania kwot (dotyczy wszystkich miejsc wprowadzania kwot, cen itp.).
Możliwe jest wprowadzanie kwot w złotych tzn. z przecinkiem lub w groszach tzn. bez przecinka.

Np.: 2.5 zł wybieramy (gdy z przecinkiem) lub (gdy bez przecinka).

Po wybraniu wyświetli się:

Wpisanie T lub N spowoduje zapisanie wybranej wartości, potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Od tego ustawienia zależy także sposób wprowadzania stawek podatkowych pod adresem FUNKCJE SERWISOWE / STAWKI PODATKU.
Fabryczne ustawienie to Nie.

18. Funkcja CZAS WYŁĄCZENIA KASY – adres 02 05 18 lub B E R

Funkcja pozwala ustalić czas po jakim (przy braku aktywności) kasa wyłącza się, jeżeli pracuje na wewnętrznym akumulatorze lub włączony jest tryb oszczędzania energii. Można ustawić czas w zakresie 0 do 15 minut, przy czym 0 oznacza czas 15-tu sekund.

Po wybraniu wyświetla się:

Należy wpisać czas za pomocą klawiszy cyfrowych. Fabryczne ustawienie to 15 minut.

19. Funkcja TRYB OSZCZĘDZANIA – adres 02 05 19 lub B E S

Uaktywnienie tej funkcji powoduje, że kasa zawsze niezależnie czy pracuje na wewnętrznym akumulatorze czy jest zasilana z zewnątrz, przy braku aktywności na kasie będzie wyłączać podświetlenie wyświetlacza klienta a następnie wyłączać kasę po czasie ustawionym w funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/CZAS WYŁĄCZENIA KASY (tryb oszczędzania energii).

Można wykorzystać tą właściwość w punktach, gdzie sprzedaż odbywa się stosunkowo rzadko i kasa jest wyłączana po wystawieniu paragonu.

 Po wybraniu wyświetli się:

Wpisanie T lub N spowoduje zapisanie wybranej wartości, potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Fabryczne ustawienie to Nie.

20. Funkcja DRUGA WALUTA – adres 02 05 20 lub B E T

Funkcja umożliwia zdefiniowanie, walutowej formy płatności (posiadającej kurs wymiany) zwanej dla uproszczenia drugą walutą.

Po wybraniu funkcji pojawi się pytanie
o kurs wymiany w stosunku do zł, np.:

Jeżeli chcemy wprowadzić np. kursy wymiany 1 euro = 4,6014 zł należy wprowadzić kurs 046014, a jako pozycję przecinka podać 4 (miejsce przecinka liczone od prawej strony).

Po naciśnięciu pojawi się pytanie:

Maksymalna liczba miejsc po przecinku = 6.

Następnie wprowadzić należy nazwę drugiej waluty:

Następnie można wybrać, w której walucie będzie wypłacana reszta
(o ile na paragonie użyto płatności drugą walutą w nadmiarze).

 

 Zaleca się wprowadzić dla waluty Euro skrót EUR a dla dolara amerykańskiego skrót USD.
Symbol drugiej waluty należy napisać na wkładce papierowej klawisza

Jeżeli płatność walutowa nie ma być używana, należy wprowadzić kurs wymiany równy 000000.