Kasa Mini

logo320tekst

6. Menu KASJERZY – adres 02 06

1. Funkcja EDYCJA KASJERÓW – adres 02 06 01 lub B F A

Wybranie tej funkcji umożliwia wprowadzenie nazwy, hasła oraz uprawnień kasjera do pamięci kasy. Funkcja umożliwia również odczytanie zapomnianego lub zmianę dotychczasowego hasła kasjera. W tej funkcji można kasjerowi przyznać uprawnienia administratora (udostępnienie FUNKCJI KIEROWNIKA i FUNKCJI SERWISOWYCH) oraz uprawnienia do wykonywania raportu końca zmiany, zestawu raportów i funkcji wpłat i wypłat.

Po wybraniu funkcji i wyświetleniu:

Można wpisać numer kasjera np.: i nacisnąć Jeżeli nie znamy numeru kasjera, możemy klawiszami odszukać jego nazwę.

 Po odnalezieniu szukanej pozycji pojawi się:

naciśnięcie umożliwi wpisanie nazwy. Nazwa kasjera składać się może z 13 liter.

Po wpisaniu pojawi się np.:

Po naciśnięciu wyświetli się:

co umożliwi wpisanie hasła (maksimum 4 znaki alfanumeryczne).

 Po naciśnięciu wyświetli się:

Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia administratora (dostęp do wszystkich funkcji).

 Po naciśnięciu wyświetli się:

Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia do wykonania końca zmiany kasjera.

 Po naciśnięciu wyświetli się:

Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia do wykonania zestawu raportów.

 Po naciśnięciu wyświetli się:

Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia do wpłat i wypłat z kasy.

 Naciśnięcie klawisza powoduje wpis do pamięci potwierdzony sygnałem dźwiękowym.

Operację kończy naciśnięcie klawisza .

 UWAGA:
Należy pamiętać, aby zawsze jednemu z kasjerów (kierownikowi) pozostawić uprawnienia administratora. W przeciwnym razie będzie zablokowany dostęp do funkcji, które wymagają takich uprawnień tzn. funkcji kierownika i funkcji serwisowych. Jeżeli jednak kasjer taki został skasowany lub zapomniał swojego hasła, to dla każdej kasy na podstawie jej numeru unikatowego można wygenerować specjalne hasło pozwalające na dostęp do tych funkcji.

W tym celu niezbędny jest komputer i dyskietka z programem serwisanta (komputer nie musi się znajdować w punkcie sprzedaży, całą operację można przeprowadzić kontaktując się z dealerem lub serwisantem).

Należy uruchomić program serwisanta. W menu TESTY należy wejść do funkcji Hasło. Na pytanie o numer unikatowy należy odpowiedzieć wprowadzając osiem cyfr numeru (bez początkowych trzech liter). Zostanie wygenerowane hasło składające się z czterech cyfr.

Te cztery cyfry należy wpisać do kasy po jej załączeniu i pojawieniu się na wyświetlaczu kasjera napisu:

Pojawi się wtedy napis :

Nie można wtedy jeszcze prowadzić sprzedaży, ale po naciśnięciu klawisza

będzie możliwy dostęp do funkcji kierownika i serwisowych, gdzie jak wyżej opisano można przyznać odpowiednie uprawnienia kasjerom.

2. Funkcja KASOWANIE KASJERÓW – adres 02 06 02 lub B F B

Funkcja umożliwia skasowanie wprowadzonej definicja kasjera z pamięci kasy.

Po wybraniu tej funkcji wyświetla się:

 Można wpisać numer kasjera np.: lub za pomocą klawiszy i naciśnięciem klawisza skasować wyświetlonego

kasjera, co potwierdza sygnał dźwiękowy. Operację kończy naciśnięcie klawisza .

3. Funkcja OTWARTE ZMIANY – adres 02 06 03 lub B F C

Funkcja umożliwia odczytanie ilu kasjerów posiada otwarte zmiany, oraz który kasjer jest aktualnie włączony.
Włączonego kasjera sygnalizuje gwiazdka obok jego numeru i nazwy.

Naciśnięcie dowolnego klawisza przechodzi do kolejnego kasjera, np.: