Kasa Mini

logo320tekst

Funkcje kasy

3.1 Dostęp do funkcji

Konstrukcja menu jest tzw. „drzewiasta” co oznacza że, menu główne dzieli się na podmenu, a te z kolei dzielą się na funkcje. Schemat struktury menu został podzielony na 3 główne podmenu:

01 – FUNKCJE KASJERA
02 – FUNKCJE KIEROWNIKA
03 – FUNKCJE SERWISOWE

Dostęp do poszczególnych funkcji uzależniony jest od przyznanych kasjerowi uprawnień pod adresem

FUNKCJE KIEROWNIKA KASJERZY / EDYCJA KASJERÓW.

3.2 Wybór funkcji w kasie

Dostęp do funkcji kasy (z wyłączeniem sprzedaży oraz funkcji klawiszy skrótu) uzyskujemy przez naciśnięcie klawiszy

Na wyświetlaczu pojawi się:

 

Wyboru funkcji możemy dokonać na trzy sposoby:

 

1. Wybór za pomocą klawiszy oraz klawisza którym akceptujemy wybrane menu lub funkcję.

 

2. Wybór funkcji za pomocą adresu liczbowego poszczególnych menu lub funkcji za pomocą klawiszy cyfrowych klawiatury kasy (np. Liczbowe adresy poszczególnych funkcji i menu składają się z dwucyfrowych liczb i tak są podane na schematach struktury menu, w spisie treści oraz w tytule każdej opisywanej funkcji.

 

3. Wybór adresu funkcji za pomocą klawiszy literowych klawiatury kasy. Kasa została dostosowana do wybierania literowego w następujący sposób: dwucyfrowym numerom adresu zostały przypisane litery alfabetu w kolejności takiej jak w poniższej tabelce. Zastępując poszczególne adresy odpowiednimi literami możemy wybierać poszczególne funkcje szybciej, a metoda pozwala na łatwe zapamiętanie adresu funkcji.

 

Przykład:

Jeżeli chcemy wybrać adres 01 04 to zamiast cyfr wpisujemy adres przy pomocy liter A D, adres 02 02 06 – wpisujemy jako B B F, adres 02 05 15 – wpisujemy jako B E O.
Możliwe jest mieszanie sposobów wyboru funkcji.

Do wycofania się z wybranej funkcji służy klawisz

Potwierdzeniem wykonania funkcji jest potrójny sygnał dźwiękowy.

3.3 Wybór wartości podpowiadanych

Poszczególne funkcje menu są tak napisane, że osoba wpisująca ma z reguły na ekranie wyświetlacza podpowiedź następnej czynności, a w przypadku danych wyświetlane są aktualne wartości.

W przypadku odpowiedzi na pytanie jak w przykładzie:

Możliwa jest odpowiedź na jeden z trzech sposobów:

klawiszem na Tak,

a klawiszem na Nie.

W przypadku, kiedy wyświetlana wartość lub podpowiedź jest dla nas właściwa (patrz litera oznaczona kursorem), akceptujemy ją naciśnięciem klawisza