Kasa Mini

logo320tekst

1. Rozmieszczenie elementów obsługi

budowa1

budowa2

budowa3

2. Budowa klawiatury

Klawiatura kasy posiada 30 klawiszy wielofunkcyjnych. Zbudowana jest z przełączników znajdujących się pod folią. Opis klawiszy znajduje się na wymiennym arkuszu między folią a przełącznikami.

2.1 Użycie klawiatury

Wybór odpowiedniego znaczenia klawisza uzależniony jest od położenia opisu na klawiszu. Możemy wybraną z klawisza funkcję uzyskać przez bezpośrednie, pojedyncze naciśnięcie klawisza, albo z dodatkowo wcześniej naciśniętym jednym lub też dwoma klawiszami Zależność pomiędzy miejscem opisu, a sposobem wyboru wyjaśnia rysunek.

 

Klawiatura zawiera 30 klawiszy, które realizują następujące funkcje:

Klawisze numeryczne oraz kropka. Służą do wpisywania wszelkich wartości liczbowych (kropka pełni rolę przecinka dziesiętnego). Kropka służy także jako znak przestankowy w trybie tekstowym (np. przy wpisywaniu nazw towarów).

Klawisze strzałek (kursora). Służą do poruszania się kursora w czasie edycji po linii wyświetlacza lub po poszczególnych polach menu.

Klawisz służący do zatwierdzania (odpowiednik Enter) wprowadzonego towaru, ilości, ceny, funkcji menu lub tym podobnych.

Klawisz rezygnacji (odpowiednik Esc) służący do wycofania się z wywołanej funkcji menu.

Klawisz kasowania służący do wymazania wprowadzonej wartości.

Klawisz służący do podsumowania pozycji na paragonie. Poza paragonem wywołuje wyświetlanie bieżącej daty i czasu.

Klawisz służący do wyboru menu w trybie programowania.

Klawisz służący do udzielenia rabatu w trybie sprzedaży.

Klawisz służący do udzielenia narzutu w trybie sprzedaży.

Klawisz służący do wprowadzenia ceny towaru podczas sprzedaży. Po podsumowaniu może służyć do przejścia do płatności walutowej.

Klawisz służący do wyszukiwania wg nazwy towaru podczas sprzedaży.

Klawisz służący do wprowadzenia ilości sprzedawanego towaru.

Klawisz służący do wykonania operacji przyjęcia opakowania zwrotnego.

Klawisz służący do wysunięcia papieru podczas wymiany na nową rolkę.

Klawisz służący do wyboru klawiszy według opisu w lewym dolnym rogu klawiszy.

Klawisz służący do wyboru klawiszy według opisu w prawym dolnym rogu klawiszy.

Klawisze do zdefiniowania przez użytkownika jako klawisze szybkiej sprzedaży, płatności lub dostępu do funkcji.